ZÁZNAM SB/YOUTUBE KANÁL 2024-01-08T10:43:17+01:00

Záznamy Služieb Božích na youtube kanály – ECAV Párnica https://www.youtube.com/channel/UC4wsxBfkcE7xJESGOhc6IZw

Rok 2021

21. 11. 2021 – Pamiatka posvätenia chrámu https://www.youtube.com/watch?v=0zwCMTxAzN8
28. 11. 2021 – 1. adventná nedeľa https://youtu.be/gD4dXrMH2O4
05. 12. 2021 – 2. adventná nedeľa https://youtu.be/-PjJUUfg2I4
12. 12. 2021 – 3. adventná nedeľa https://youtu.be/7OG2LZglBuA
19. 12. 2021 – 4. adventná nedeľa https://youtu.be/0S0kwZ0kyE4

Vianoce 2021
24. 12. 2021 – Štedrý večer https://youtu.be/I5i5yyaSxWM
25. 12. 2021 – 1. slávnosť vianočná https://youtu.be/Ydg3XhWbCnY
26. 12. 2021 – 2. slávnosť vianočná https://youtu.be/77ce2Y_TJFA

31. 12. 2021 – Závierka občianskeho roka https://youtu.be/z5Bo2k5Im28

Rok 2022
01. 01. 2022 – Nový rok https://youtu.be/zBnhMSe9EJQ
02. 01. 2022 – Nedeľa po Novom roku https://youtu.be/-FdaLPB5SsE – iba kázeň
06. 01. 2022 – Zjavenie Krista Pána mudrcom https://youtu.be/YyQydwFi6Rs
09. 01. 2022 – 1. nedeľa po Zjavení https://youtu.be/1pkfCev6JtU
16. 01. 2022 – 2. nedeľa po Zjavení https://youtu.be/eez2xdLduLc
23. 01. 2022 – 3. nedeľa po Zjavení https://youtu.be/UGp78_ch9LY
30. 01. 2022 – 4. nedeľa po Zjavení – ZVUKOVÝ ZÁZNAM https://youtu.be/FkNfSnm3aZU
06. 02. 2022 – 5. nedeľa po Zjavení https://youtu.be/IcQ8yKM052I

17. 04. 2022 – 1. slávnosť veľkonočná https://youtu.be/cd8QNJ4SiY4
12. 06. 2022 – Konfirmácia https://youtu.be/SOu8CFHeFdw
10. 07. 2022 – Zborový deň – 100. rokov založenia CZ Párnica – https://youtu.be/QwWCUyt8MOg generálny biskup Ivan Eľko
21. 08. 2022 – Ekumenické Služby Božie – 600. rokov obce Párnica 1420 – 2020 https://youtu.be/qGrqUY3Q38w
02. 10. 2022 – Poďakovanie za úrody zeme https://youtu.be/FctYqgt5ZLY
20. 11. 2022 – Pamiatka posvätenia chrámu – 95. výročie https://youtu.be/v23KaZXBwTY

24. 12. 2022 – Štedrý večer 2022 s programom detí a spevokolu (Srdca môjho si Pánom) –https://youtu.be/tHVgyB5d5Io

Rok 2023
9. 4. 2023 – Veľká noc 2023 – program a vystúpenia spevokolov, detí a dorastu na Veľký piatok a Veľkonočnú nedeľu – https://youtu.be/1q93LDbTtwc
28. 5. 2023 – Konfirmácia (1. slávnosť svätodušná) – https://youtu.be/ooPVHTYfzFI

09. 07. 2022 – Zborový deň – Inštalácia zborovej farárky Mgr. Viery Šimovej Šoltés https://youtube.com/live/Cnf8VzoSx94

20. 08. 2023 – Ekumenické Služby Božie – 16. Parnickô švabkobraňa – https://youtu.be/EkWRsI8BRsw
15. 10. 2023 – Poďakovanie za úrody zeme – https://youtu.be/pf0Ml4dGCeI

24. 12. 2023 – Štedrý večer 2023 – Služby Božie s programom detí https://youtu.be/iLuJbRhloYQ

Advent pri krbe – krátke adventné príbehy

 1. Adventný deň – https://youtu.be/Xh0qGvxOMMQ
 2. Adventný deň – https://youtu.be/XM57397VTjU
 3. Adventný deň – https://youtu.be/4yGYyWhLVGU
 4. Adventný deň – https://youtu.be/Usjjqaz5wr8
 5. Adventný deň – https://youtu.be/ECYU0UI3B8Q
 6. Adventný deň – https://youtu.be/Gx8rFDb28Pw + blahoželanie generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi
 7. Adventný deň – https://youtu.be/YRHCabkfroo
 8. Adventný deň – https://youtu.be/6l85Btu-12s
 9. Adventný deň – https://youtu.be/k0tCfmjdbQo
 10. Adventný deň – https://youtu.be/Ue2e65j20Wg
 11. Adventný deň – https://youtu.be/CYPDtUQq0bY
 12. Adventný deň – https://youtu.be/Tg2snZQGkzc
 13. Adventný deň – https://youtu.be/IlTPbMfmbh4
 14. Adventný deň – https://youtu.be/rPX7SGI-zSk
 15. Adventný deň – https://youtu.be/fbrtWsxYJVw
 16. Adventný deň – https://youtu.be/CD52fqKesVU
 17. Adventný deň – https://youtu.be/SRSZP77kT28
 18. Adventný deň – https://youtu.be/LizBcJ2iv6g
 19. Adventný deň – https://youtu.be/wb8z99y8Res
 20. Adventný deň – https://youtu.be/NbjQZgHDmVw
 21. Adventný deň – https://youtu.be/DMX9ojJcMyM
 22. Adventný deň – https://youtu.be/5tPs_gcBzx0
 23. Adventný deň – https://youtu.be/CVkHapGKvrA
 24. Adventný deň – https://youtu.be/L7xixfycUAA
 25. Bonus https://youtu.be/4euVQ1vSqaM
 26. Bonus https://youtu.be/WSjGgx79W84