STRUČNÁ HISTÓRIA ZBORU 2021-10-26T17:56:37+02:00

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Párnica leží v juhozápadnej časti Oravy.

Vznikol v roku 1921 po viac ako polstoročných snahách, keď sa osamostatnil od evanjelického artikulárneho zboru v Istebnom. V roku 1923 sa k Párnici pripojili Kraľovany ako fília.

Prvým farárom sa stal Július Jamnický. Počas jeho pôsobenia sa Párničania rozhodli postaviť  kostol na mieste, ktoré by bolo v strede obce. V roku 1926 posvätili základný kameň a v novembri 1927 sa konala posviacka novopostaveného kostola.  Spojenie kostola a fary tvorí celok vo funkcionalistickom slohu, ktorý má niekoľko kubistických prvkov. S históriou obce a zboru sa spájajú aj významné osobnosti. Jednou z nich je rodák, evanjelický farár a šarišsko-zemplínsky senior Adam Hlovík. V Párnici sa narodil aj jeho brat Ján, ktorý bol tiež evanjelickým farárom. /pamätná tabuľa na pripomenutie si rodákov sa nachádza na stene vo vnútri kostola/. V súčasnosti z tohto cirkevného zboru pochádzajú dvaja aktívne slúžiaci evanjelickí kňazi.

Na prelome tisícročia sa od cirkevného zboru odčlenila dcérocirkev Kraľovany. V roku 2009 bol postavený nový Zborový dom a 2017 prešiel kostol finančne náročnou komplexnou rekonštrukciou exteriéru. V posledne spomínanom roku pri výročí posviacky sme si pripomenuli  90. rokov od posvätenia chrámu. Pripojili sme sa tiež k oslavám 500. výročia Reformácie a chceme naďalej nielen slovom a slávnosťami, ale predovšetkým životom viery, konajúci v láske svedčiť o našom Spasiteľovi Ježišovi. Veľmi sa tešíme aj zo spolupráce s našim partnerským evanjelickým cirkevným zborom  z Poľska – Dzięgielowom. Táto medzinárodná spolupráca nás veľmi obohacuje a zároveň si uvedomujeme, akí sme si blízky v Pánovi Ježišovi.

Náš cirkevný zbor má skoro 600 členov.

Kňazi pôsobiaci v cirkevnom zbore:

Július Jamnický

Ján Demko

Milan Nosál

Marián Urban

Eva Kolesárová, rod. Veselá

Pavol Černaj

Marcela Sabová, rod. Kupská

Marián Grega

Viera Šimová Šoltés, rod. Tipulová

Viac o tejto histórii zboru sa môžete dočítať v knihe V zrkadle času – Darina Dudášová.