OZNAMY 2023-05-11T20:31:54+02:00

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň.

Cirkevný zbor ECAV Párnica môžete podporiť aj platbou na náš účet. Ďakujeme!

IBAN: SK50 7500 0000 0040 2077 9902

Číslo účtu: 4020779902/7500 (ČSOB)

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Image-1.png

Prihláška na denný detský biblický tábor 2023

Prihláška na konfirmáciu