OZNAMY 2023-08-22T11:52:07+02:00

OZNAMY

20.8.2023 Ekumenické SB o 10.00
27.8.2023 Požehnanie na začiatok školského roka o 10.00
31.8-3.9. Misijné dni VD
3.9.2023 Navšteva do partnerského CZ Dziegelov
10.9.2023 Seniorátne popoludnie v Liptovskom Mikuláši


Ďakujeme Vám za Vašu priazeň.

Cirkevný zbor ECAV Párnica môžete podporiť aj platbou na náš účet. Ďakujeme!

IBAN: SK50 7500 0000 0040 2077 9902

Číslo účtu: 4020779902/7500 (ČSOB)

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Image-1.png

Prihláška na konfirmáciu