AKTUALITY 2021-04-23T10:15:03+02:00

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň.

Môžete Cirkevný zbor ECAV Párnica podporiť aj platbou na náš účet. Ďakujeme!

IBAN: SK50 7500 0000 0040 2077 9902

Číslo účtu: 4020779902/7500 (ČSOB)

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Image-1.png