SLUŽBY BOŽIE 2020-11-02T19:53:17+01:00

V čase covid-19 sú počas opatrení služby Božie a ostatné duchovné aktivity uverejňované v mediálnom priestore YouTube Párnica.

Pozvánka