SLUŽBY BOŽIE 2024-01-08T10:49:21+01:00

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 hodine.

Odkaz na náš youtube kanál – https://www.youtube.com/@ecavparnica5446

Záznamy Služieb Božích na youtube kanály – ECAV Párnica Odkaz na náš youtube kanál – https://www.youtube.com/@ecavparnica5446

21. 11. 2021 – Pamiatka posvätenia chrámu https://www.youtube.com/watch?v=0zwCMTxAzN8

28. 11. 2021 – 1. adventná nedeľa https://youtu.be/gD4dXrMH2O4
05. 12. 2021 – 2. adventná nedeľa https://youtu.be/-PjJUUfg2I4
12. 12. 2021 – 3. adventná nedeľa https://youtu.be/7OG2LZglBuA
19. 12. 2021 – 4. adventná nedeľa https://youtu.be/0S0kwZ0kyE4

Vianoce 2021
24. 12. 2021 – Štedrý večer https://youtu.be/I5i5yyaSxWM
25. 12. 2021 – 1. slávnosť vianočná https://youtu.be/Ydg3XhWbCnY
26. 12. 2021 – 2. slávnosť vianočná https://youtu.be/77ce2Y_TJFA
31. 12. 2021 – Závierka občianskeho roka https://youtu.be/z5Bo2k5Im28

Rok 2022
01. 01. 2022 – Nový rok https://youtu.be/zBnhMSe9EJQ
02. 01. 2022 – Nedeľa po Novom roku https://youtu.be/-FdaLPB5SsE – iba kázeň
06. 01. 2022 – Zjavenie Krista Pána mudrcom https://youtu.be/YyQydwFi6Rs
09. 01. 2022 – 1. nedeľa po Zjavení https://youtu.be/1pkfCev6JtU
16. 01. 2022 – 2. nedeľa po Zjavení https://youtu.be/eez2xdLduLc
17. 04. 2022 – 1. slávnosť veľkonočná https://youtu.be/cd8QNJ4SiY4
12. 06. 2022 – Konfirmácia https://youtu.be/SOu8CFHeFdw
10. 07. 2022 – Zborový deň – 100. rokov založenia CZ Párnica – https://youtu.be/QwWCUyt8MOg generálny biskup Ivan Eľko
21. 08. 2022 – Ekumenické Služby Božie – 600. rokov obce Párnica 1420 – 2020 https://youtu.be/qGrqUY3Q38w
02. 10. 2022 – Poďakovanie za úrody zeme https://youtu.be/FctYqgt5ZLY
20. 11. 2022 – Pamiatka posvätenia chrámu – 95. výročie https://youtu.be/v23KaZXBwTY

24. 12. 2022 – Štedrý večer 2022 s programom detí a spevokolu (Srdca môjho si Pánom) – https://youtu.be/tHVgyB5d5Io

Rok 2023
09. 04. 2023 – Veľká noc 2023 – program a vystúpenia spevokolov, detí a dorastu na Veľký piatok a Veľkonočnú nedeľu – https://youtu.be/1q93LDbTtwc
28. 05. 2023 – Konfirmácia (1. slávnosť svätodušná) – https://youtu.be/ooPVHTYfzFI

09. 07. 2022 – Zborový deň – Inštalácia zborovej farárky Mgr. Viery Šimovej Šoltés https://youtube.com/live/Cnf8VzoSx94

20. 08. 2023 – Ekumenické Služby Božie – 16. Parnickô švabkobraňa – https://youtu.be/EkWRsI8BRsw
15. 10. 2023 – Poďakovanie za úrody zeme – https://youtu.be/pf0Ml4dGCeI
24. 12. 2023 – Štedrý večer 2023 – Služby Božie s programom detí https://youtu.be/iLuJbRhloYQ