ZBOROVÝ ŽIVOT 2023-08-22T12:09:12+02:00

Slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Viery Šimovej Šoltés 9. júla 2023

Video záznam z inštalácie – https://www.youtube.com/watch?v=Cnf8VzoSx94

Zborový deň – pamiatka 100. výročia založenia Cirkevného zboru – 10. júla 2022
Video záznam – https://youtu.be/QwWCUyt8MOg

Zborové akcie a brigády