ZBOROVÝ ŽIVOT 2022-07-17T22:12:05+02:00

Zborový deň – pamiatka 100. výročia založenia Cirkevného zboru – 10. júla 2022
Video záznam – https://youtu.be/QwWCUyt8MOg

Zborové akcie a brigády